CZESNE 50 zł miesięcznie, pozostałe OPŁATY 0zł!

SPD - SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

Kształcenie w szkole podstawowej dla dorosłych w VII i VIII klasie mogą kontynuować osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej ukończyć szkoły, a chcą to zrobić teraz, nie rezygnując jednocześnie ze swoich obecnych obowiązków. Po ukończeniu szkoły podstawowej stwarzamy możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym, gdzie można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej i następnie podjąć kształcenie w szkole policealnej na wymarzonym kierunku.

ATUT - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Przyjmujemy do klasy VII i VIII!

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Szkoła podstawowa dla dorosłych jest przeznaczone dla osób od 16. roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub klasy niższej,

- dwa zdjęcia legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.

CZESNE 100 zł miesięcznie,pozostałe OPŁATY 0zł!

Przy jednorazowej płatności za cały semestr 10 % zniżki, za cały rok 20 % zniżki. 

LO - LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

            Kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na każdym semestrze mogą kontynuować osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej ukończyć szkoły lub aktualnie z powodu obecnych obowiązków nie mogą kontynuować nauki w dziennym liceum czy technikum. W każdym etapie kształcenia pomagamy kontynuować naukę u nas. Ponadto absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą uzyskać wykształcenie średnie znacznie szybciej, ponieważ przyjmowani są od razu na 3 semestr. Następnym krokiem po ukończeniu liceum może być wybór kierunku w szkole policealnej, zdobycie cenionego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Osobom chętnym umożliwiamy również przystąpienie do egzaminu maturalnego, gdzie z najwyższą starannością przygotowujemy do jednego z najważniejszych w życiu egzaminów.

 

ATUT - Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Przyjmujemy na wszystkie semestry!

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, średnio co drugi weekend).

Nauka trwa 3-4 lata (6-8 semestrów).

Liceum ogólnokształcace dla dorosłych jest przeznaczone dla osób od 18. roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły średniej, zasadniczej szkoły zawodowej,

- jedno zdjęcie legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.

CZESNE TYLKO 50ZŁ na kierunku Technik administracji, Technik BHP, Florysta, Technik usług kosmetycznych, Opiekunka Dziecięca!

CZESNE 0 ZŁ na kierunku Opiekun Medyczny oraz Technik masażysta!

SP - SZKOŁY POLICEALNE

Możliwość kształcenia w szkole policealnej skierowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana. Kształcimy w interesujących zawodach „na topie”, ukończenie których gwarantuje naszym absolwentom podjęcie dobrej i satysfakcjonującej pracy, a pracodawcom nieocenioną korzyść z zatrudnienia dobrze przygotowanego, rzetelnego pracownika, specjalisty i profesjonalisty w swojej dziedzinie. Umożliwiamy zdobycie zupełnie nowego „fachu”, całkowite przekwalifikowanie się, a także osobom pracującym już w danym zawodzie uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, dokumentującego posiadane kwalifikacje i dopełniającego formalności.

ATUT - Szkoła Policealna

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa maksymalnie 2 lata (4 semestry).

Szkoły policealne są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia, które ukończyły szkołę średnią dowolnego typu.

Matura nie jest wymagana.

Przyjmujemy na wszystkie semestry! 

technik administracji -pobierz szczegóły 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy (tylko 1,5 roku nauki) - pobierz szczegóły

technik usług kosmetycznych -pobierz szczegóły

asystent osoby niepełnosprawnej (tylko 1 rok nauki) - pobierz szczegóły

opiekun osoby starszej - pobierz szczegóły

opiekunka środowiskowa (tylko 1 rok nauki)

opiekun w domu pomocy społecznej-pobierz szczegóły

florysta (tylko 1 rok nauki)

opiekun medyczny (tylko 1,5 roku nauki)

technik masażysta

opiekunka dziecięca 

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub klasy niższej lub semestru niższego (zaświadczenie, arkusz ocen),

- jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej,

- dokument tożsamości do wglądu.