Kurs DIETETYKA

 w wymiarze 8 h dydaktycznych

Lp.

Przedmiot

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

1

Podstawy nauki o żywieniu człowieka.

Poznanie podstaw nauki o żywieniu człowieka

2

Podstawy funkcjonowania narządów organizmu człowieka.

Poznanie podstaw funkcjonowania narządów organizmu człowieka

3

Zasady racjonalnego żywienia, właściwości składników pokarmowych

Poznanie zasad racjonalnego żywienia, właściwości składników pokarmowych

4

Stosowanie zasad racjonalnego żywienia

Poznanie i umiejętne stosowanie zasad racjonalnego żywienia

5

Planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Poznanie i umiejętne planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

6

Planowanie jadłospisu dekadowego

Zapoznanie z zasadami i planowaniem jadłospisu dekadowego

7

Suplementy w diecie –kiedy należy je stosować

Zapoznanie z zasadami suplementacji w diecie

W wyniku zrealizowanego kursu uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności i niezbędną wiedzę w zakresie dietetyki i prawidłowego żywienia.