ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZDALNIE ZGODNIE Z PLANAMI ZAJĘĆ!