KKZ - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

            Kształcenie w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ma na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników, umożliwiające im również całkowitą zmianę wykonywanego dotychczas zawodu. Po ukończeniu nauki lub etapu kształcenia umożliwiamy uzyskanie tytułu technika bądź poszczególnych kwalifikacji w obrębie zawodu. Nie trzeba mieć wykształcenia średniego, aby zostać uczestnikiem KKZ.

STREFA ROZWOJU - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend oraz online).

Nauka trwa 1,5 -2 lata (3-4 semestry).

Naukę można zacząć już po gimnazjum.

Przyjmujemy na wszystkie semestry! Czesne już od 100 zł!

1,5 roku nauki:

cukiernik - pobierz szczegóły

elektryk - pobierz szczegóły

fotograf

fryzjer - pobierz szczegóły

górnik eksploatacji podziemnej

kelner - pobierz szczegóły

kucharz - pobierz szczegóły

krawiec

mechanik

piekarz

rolnik

sprzedawca - pobierz szczegóły

ślusarz

wędliniarz

 

2 lata nauki:

fototechnik

technik architektury krajobrazu

technik budownictwa

technik cyfrowych procesów graficznych

technik elektryk - pobierz szczegóły

technik górnictwa podziemnego

technik handlowiec

technik hotelarstwa

technik logistyk

technik mechatronik

technik organizacji reklamy

technik pojazdów samochodowych - pobierz szczegóły

technik przemysłu mody

technik urządzeń sanitarnych

technik usług fryzjerskich - pobierz szczegóły

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla: gimnazjum, średniej lub klasy niższej lub semestru niższego (zaświadczenie, arkusz ocen),

- dwa zdjęcia legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.