CZESNE I OPŁATY 0zł!

GIM - GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Kształcenie w gimnazjum dla dorosłych na każdym semestrze mogą kontynuować osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej ukończyć szkoły, a chcą to zrobić teraz, nie rezygnując jednocześnie ze swoich obecnych obowiązków. Po ukończeniu gimnazjum stwarzamy możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym, gdzie można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej i następnie podjąć kształcenie w szkole policealnej na wymarzonym kierunku.

ATUT - Gimnazjum dla dorosłych

Przyjmujemy na wszystkie semestry!

Czesne 0 zł

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Gimnazjum dla dorosłych jest przeznaczone dla osób od 16. roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub klasy niższej,

- dwa zdjęcia legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.

 

Szkolny plan nauczania - pobierz